BOŻENA PACZOSKA

MOG, CO PO KASZUBSKU ZNACZY PAMIĘĆ
MOG, WHAT MEANS MEMORY IN KASHUBIA

DYPLOM MAGISTERSKI / MASTER’S DEGREE
2020

Głównym założeniem pracy pt.: „MÔG” (po kaszubsku pamięć), była interpretacja zjawiska pamięci, które zespolone jest z rozlicznymi emocjami. Z czym kojarzą się Kaszuby? Szum fal, sztorm czy delikatna bryza – wszystkie te, czy inne perspektywy morskiego krajobrazu są nieodłączną częścią północnych Kaszub. Uczucie wolności i przestrzeni jakie daje nawet krótkie spotkanie z morzem jest wyjątkowym doświadczeniem. Tęsknota za miejscem i doświadczeniami jakie się z nim wiązały, była uczuciem, które wywarło ogromny wpływ na proces twórczy. Przebywając z dala od rodzinnego miasta powracały niezliczone wspomnienia, stając się źródłem inspiracji. Zaczynając od własnych zdjęć morza, rozpoczęłam analizę pamięci oraz tęsknoty w ich różnych odsłonach. Używając techniki sitodruku podjęłam próbę ukazania ulotności pamięci, jej wielu warstw i form. Po powrocie do domu w trudnym okresie pandemii, mimo bliskości tak istotnej przestrzeni, wciąż najważniejszą rolę w odtworzeniu upragnionego miejsca odgrywała pamięć. Wówczas wykonałam ręczne rysunki piórkiem na białym papierze i kalce, które odzwierciedlać miały wspomnienie morza i niemożność jego ujrzenia. Pracę dyplomową rozpoczynają grafiki powstałe w technice sitodruku, które w dalszych działaniach przeobrażają się w ręczne rysunki piórkiem. Wielogodzinne poszukiwanie adekwatnej formy i nanoszenie na białą płaszczyznę delikatnego rysunku odzwierciedla obsesyjne podążanie za pejzażem istniejącym w pamięci, a właściwie w wyobraźni Cykl „MÔG” jest próbą odtworzenia w formie plastycznej, tego co ulotne, czasami nieistniejące a jednocześnie prawdziwe, odtworzenia tego, co pozawerbalne a jednocześnie odczuwalne.