ESTERA JAROSZEWSKA

KOGO OBCHODZI, ŻE ESTERA JAROSZEWSKA WYJECHAŁA DO CZECH
WHO CARES THAT ESTERA JAROSZEWSKA GOES TO THE CZECH REPUBLIC

DYPLOM LICENCJACKI / BACHELOR’S DEGREE
2020

Praca praktyczna pt.: „Co kogo obchodzi, że Estera Jaroszewska pojechała do Czech” jest ściśle powiązana z teoretyczna częścią dyplomu i odnosi się do fenomenu podróżowania jako strategii artystycznej. Prosta forma strony internetowej stała się nośnikiem opowieści o „wyprawie” do Czech, na którą składają się fotografie, teksty, rysunki. Po wejściu na stronę www otwiera się tytuł pracy, później mapa, na której jest narysowana trasa podróży. Klikając w poszczególne nazwy miast, przechodzi się do podstron, na których zamieszczone są zdjęcia analogowe w formie galerii. Większość fotografii opatrzona jest tekstem możliwym do odsłuchania i odczytania. W lewym górnym rogu znajduje się ikona która pozwala przenieść się do bibliografii linków z miejscami w sieci, które towarzyszyły mi w trakcie przygotowywania się do podróży lub są świadectwem wydarzeń omawianych na zdjęciach.

Praca praktyczna została dostosowana do przestrzeni wirtualnej, stanowi całość i jest nie do przeniesienia poza Internet. Chcąc tak zrobić, należałoby stworzyć osobny projekt aranżacji przestrzeni i znaleźć nową formę przedstawienia np. tekstu czy mapy, poza ekranem. Projekt uznaję za skończony.