ANNA PISZORA

II ROK, II STOPIEŃ
EDUKACJA ARTYSTYCZNA
W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

CZŁOWIEK-ZWIERZĘ
HUMAN-ANIMAL

Projekt powstał w ramach tematu „Człowiek-Zwierzę” a punktem wyjścia do jego stworzenia były eksperymenty psychologiczne. Główną inspiracją stały się badania prowadzone w latach 50-tych XX w. przez Harego Harlowa. Opierały one na testowaniu zachowań małych rezusów. Wnioski do jakich doszedł badacz odnosiły się do potrzeby dotyku i bliskości. Okazały się one istotniejsze niż zaspokajanie głodu. Młode małpki mając wybór pomiędzy „drucianą matką”dającą pokarm, a „matką szmacianą”, która nie karmiła, częściej, szczególnie w sytuacji zagrożenia, wybierały kontakt z tą drugą (na potrzeby opisu pracy podano niepełną wersję eksperymentu). Harlow wykazał istotność dotyku i kontaktu fizycznego, które okazały się niezbędne w budowania relacji. Realizacja wideo, która powstała na podstawie tych wniosków opiera się na przedstawieniu i zastosowaniu masy sensorycznej. Jest ona materiałem przyjemnym w dotyku i pobudzającym zmysły. W filmie zostaje ona jednak potraktowana bardzo agresywnie. Razem z dźwiękiem, który towarzyszy nagraniu tworzą kontrast między wyobrażeniami, z którymi wiąże się pojęcie masy sensorycznej a jej przedstawieniem. Całość sprawia, że jednoznacznie pozytywna konotacja zostaje zaburzona. Pokazuje, że dotyk może być różny tak samo jak dotyk w eksperymencie Harlowa.