DR HAB. ANDRZEJ W. NOWAK, PROF. UAM

KOMUNIZM CZY KOMUNIA (DUSZ I UCZUĆ) – O POKRĘTNYCH ŚCIAŻKACH POJĘCIA NOOSFERA

PAŹDZIERNIK 2022

Andrzej W. Nowak – polski filozof, doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zatrudniony na Wydziale Filozoficznym. Jego badania naukowe dotyczą problematyki z zakresu ontologii, w tym ontologii społecznej, studiów nad nauką i socjologią wiedzy. W tym zakresie rozwija badania nad politycznymi i aksjologicznymi konsekwencjami tzw. zwrotu ontologicznego oraz posthumanizmu koncentrując się nad przemianami pojęcia wyobraźni.
Jest popularyzatorem na gruncie polskim teorii nowoczesnego systemu-świata Immanuela Wallersteina. Zajmuje się także badaniem kontrowersji naukowo-społecznych, skupiając swą uwagę na kwestiach związanych z tzw. handlarzami wątpliwości w tym tymi związanymi z ruchami antyszczepionkowymi.
Popularyzator nauki, stały współpracownik Czasu Kultury oraz portalu Kultura u podstaw.

20 PAŹDZIERNIKA 2022

GODZINA 17.30
ONLINE (via Google Meet)

 

LINK DO WYKŁADU:
https://meet.google.com/qyd-tgpm-qzq