DR JAKUB MAŁECKI

CO MNIE OBCHODZI ZESZŁOROCZNY ŚNIEG?

LISTOPAD 2021

Dr Jakub Małecki – glacjolog na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 2013 roku obronił doktorat z dziedziny nauk o Ziemi. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, bada lodowce, ich „zdrowie” i procesy jakie w nich i na nich zachodzą na skutek zmian klimatycznych. Ostatnio interesuje się bardziej tym, co wycofujące się lodowce po sobie pozostawiają w krajobrazie. Pracę naukową prowadzi głównie na Spitsbergenie, wyspie leżącej między Norwegią, a biegunem północnym, w arktycznym archipelagu Svalbard.
Jest autorem książek, między innymi wydanej w 2021 roku „Początek końca? Rozmowy o lodzie i zmianach klimatu”. Prowadzi bloga Glacjoblogia: https://glacjoblogia.wordpress.com/