JAKUB TOKAREK

ASTRONOMICZNY THE DAY AFTER

Jak obserwując stan obecny odtwarzać przeszłe wydarzenia w skali Ziemi, Układu Słonecznego, Galaktyki, Wszechświata.

GRUDZIEŃ 2021

Abstrakt:
Jest jedna zasadnicza różnica pomiędzy astronomią i astrofizyką a wszystkimi pozostałymi naukami fizycznymi – w przypadku tych drugich naukowcy PRZEPROWADZAJĄ dane doświadczenie, natomiast astronomowie jedynie PROWADZĄ obserwacje. Oznacza to, że nie mamy żadnego wpływu na otaczający nas obiekt badań (czyli kosmos), a możemy jedynie obserwować zdarzenia i ich następstwa. Badając kratery na Ziemi próbujemy rekonstruować wielkie katastrofy w przeszłości naszej planety. Obserwując widma Słońca oraz innych gwiazd wnioskujemy na temat ich budowy wewnętrznej. Rejestrując wybuchy supernowych w odległych galaktykach poznajemy rozmiary i ewolucję Wszechświata. W czasie swojego wystąpienia postaram się przekonać Państwa, że najważniejszy nie jest sam moment wydarzenia, często całkowicie niespodziewanego, ale to, co możemy wywnioskować na temat jego przebiegu oraz pozostałości po nim.

Jakub Tokarek:
Doktorant II roku studiów astronomii w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych UAM. Ukończył licencjat na UAM w Poznaniu w 2017 r, a następnie studia magisterskie na UJ w Krakowie w 2019 r. Interesuje się popularyzacją astronomii, w roku akademickim współprowadził autorską audycję „Za Orbitą” na falach radia studenckiego UJOT FM. W ramach swojej obecnej pracy naukowej zajmuje się układami podwójnymi i wielokrotnymi gwiazd.