KATARZYNA CZARNOTA

NOMADYZM I (NIE)WIDZIALNE POLA PRZYMUSU

LISTOPAD 2020 / NOVEMBER 2020

Katarzyna Czarnota – doktorantka na Wydziale Socjologii UAM, badaczka wykorzystująca metodologię critical action-research. Jej praca koncentruje się na ukazaniu sposobów łączenia teorii z praktyką, tworząc modele produkcji wiedzy oparte o kwestionowanie dotychczasowych podziałów i ról. W ostatnich latach realizowała interdyscyplinarne projekty naukowo-dydaktyczne dotyczące m.in. zjawiska tzw. „kryzysu uchodźczego”, mieszkalnictwa, gentryfikacji, neo-rasizmu i sytuacji imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego w Polsce. Współpracuje z polską edycją Le Monde Diplomatique. Współzałożycielka Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów.

26 LISTOPADA 2020

GODZINA 14.00

 

WYKŁAD ONLINE ODBĘDZIE SIĘ VIA GOOGLE MEET:
https://meet.google.com/bks-shwr-yoz