DR MACIEJ BEHRENDT

NOMADYCZNY WIRUS – MIĘDZY FASCYNACJĄ A PRZERAŻENIEM
NOMADIC VIRUS – BETWEEN FASCINATION AND TERROR

MARZEC 2021 / MARCH 2021

Dr Maciej Behrendt – absolwent Wydziału Biologii (kierunek biotechnologia) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia w Zakładzie Wirusologii Molekularnej w Instytucie Biochemii Biopolimerów. Pracował na Wydziale Medycznym University of Alberta Faculty of Medicine & Dentistry w Zakładzie Biochemii w Edmonton (Kanada).

11 MARCA 2021

GODZINA 14.00

 

WYKŁAD ONLINE ODBĘDZIE SIĘ VIA GOOGLE MEET:
https://meet.google.com/ajr-pagy-tnf