DR HAB. RAFAŁ KOCHANOWICZ, PROF. UAM

FALLOUT – THE DAY AFTER

LUTY 2022

Rafał Kochanowicz – dr hab. prof. UAM w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzi zajęcia i wykłada na poznańskim groznawstwie. Autor książek: „Fantastyka – klucz do wyobraźni” (2001), „Fabularyzowane gry komputerowe w przestrzeni humanistycznej. Analizy, interpretacje i wnioski z pogranicza poetyki, aksjologii, dydaktyki literatury” (2012). Współredaktor tomu „Fantastyka w obliczu przemian” (2012), „Fantastyka. Pajdologia. Dydaktyka” (2018). Publikował m.in. na łamach „Literatury i Kultury Popularnej”, „Forum Poetyki” oraz „„Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication”. Interesuje się szeroko pojętą fantastyką, grami komputerowymi i kulturą popularną.