ANTONINA SOBCZAK

II ROK, I STOPIEŃ
KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI

CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI WILKIEM

Projekt powstał w wyniku międzynarodowego, międzykulturowego dialogu. Z prywatnej rozmowy o rzeczach odległych, zawierającej różne perspektywy postrzegania konfliktu turecko-kurdyjskiego we współczesnym świecie. Utwór stanowi połączenie trzech popularnych kołysanek. Z założenia powinien pozwolić nam dostrzec człowieczeństwo i wynikające z niego uniwersalne potrzeby każdego z nas. Podkreśla podobieństwa, które w miejscu agresji pozwalają budować wzajemny szacunek i ponadnarodową przyjaźń.

Wykonawcy kołysanek/głosy:

Turczynka. Studentka wokalistyki, autorka muzyki i tekstów kilkudziesięciu utworów. Türken Darendeli.

Aktywista walczący o prawa kobiet, wolności seksualnej i swojego narodu. Kurd mieszkający w Turcji. Muhammet Kulaksız.

I ja. Polka, Europejka i obserwatorka, która stara się zrozumieć ich głosy.

A MAN IS A WOLF TO ANOTHER MAN

The project was the result of an international, intercultural dialogue. The starting point was a private conversation containing different perspectives of the Turkish-Kurdish conflict in the modern world. The song is a combination of three popular lullabies. By assumption, it should allow us to perceive humanity and the universal needs of each of us. The song emphasizes the similarities which, in the place of aggression, help to build mutual respect and transnational friendship.

Lullaby Artists/Voices:

Turkish. A vocal student, author of music and lyrics of several dozen songs. Türken Darendeli.

An activist fighting for women’s rights, sexual freedom and his nation. A Kurd living in Turkey. Muhammet Kulaksız.

And I. Polish, European and observer who tries to understand their voices.

https://www.youtube.com/watch?v=B_Rcjeg9qdk&t=2s