EMANUEL SOOPAYA

III ROK, I STOPIEŃ
PLASTIC ART
ERASMUS

WORLD PASSPORT

Projekt jest wyrazem moich uczuć wobec świata. Jest ekspresją utopijnej wiary w wolność, tolerancję i jedność. Każda strona jest przypomnieniem naturalnego piękna i wartości, które jednoczą naszą planetę i jej mieszkańców. Wolność jest w naszych sercach, zanim stanie się kawałkiem papieru. Ten paszport jest wezwaniem do światowego zjednoczenia, w którym jest miejsce dla każdego żyjącego istnienia. Praca wyraża protest wobec abstrakcyjnych pojęć, takich jak narodowość i granica. Tożsamość człowieka nie jest determinowana narodowością. Wszystkie żywe stworzenia na tym świecie są równe i wolne.

WORLD PASSPORT

This project is an expression of my feelings about our world. It expresses a utopia of freedom, tolerance and unity. Each page is a reminder of the natural beauty and values that unite our planet and its inhabitants. Freedom is in our hearts before being a piece of paper. This passport is a call to a world union. This art work is a protest of the abstract concept of nationality and borders. Human identity is not determined by nationality. All beings are equal and free in this world.