ILSU KAYA

II ROK, II STOPIEŃ
ART EDUCATION AND CURATORIAL STUDIES
STUDY IN ENGLISH

CZŁOWIEK-ZWIERZĘ

Kiedy myślimy o człowieku i zwierzęciu, budujemy odrębne kategorie, bytów pochodzących z różnych planet. Z drugiej strony wszelkie dokonywane porównania są podyktowane cechami ludzkimi i są rozpatrywane z perspektywy antropocentrycznej. Frans De Waala pisze, że ludzie mierząc inteligencję zwierząt, stawiają się i tak na szczycie hierarchii. Zastanawiam się, co by się stało, gdybyśmy mogli pozbyć się naszej tożsamości i zachować neutralność, zamiast postrzegać wszystko poprzez ludzki punkt widzenia? Podyktowana ciekawością, zadałam ludziom trzy pytania. Po pierwsze, jak postrzegają siebie jako człowieka, po drugie, jako zwierzę, po trzecie i najważniejsze z tego, jak postrzegają siebie w punkcie MIĘDZY? W książce każda strona pokazuje odpowiedzi jednej osoby w nieco innej kolejności (co Cię określa jako człowieka, co Cię określa jako byt pomiędzy i co Cię określa jako zwierzę).

HUMAN-ANIMAL

When we think about the human and the animal, we always want to categorize them separately, as if we were two completely different beings, coming from different planets. On the other hand, any comparison is dictated by human features. According to Frans De Waal, humans tend to measure even animals’ intelligence by their own and put themselves at the top of the hierarchy. I wonder what would happen if we could get rid of our identity and be neutral, instead of perceiving everything according to our own measure? Out of this curiosity, I asked people around me three questions about this matter. Firstly, how they see themselves as a human being; secondly, how as an animal; thirdly, and most crucially, about how they see themselves IN BETWEEN? Therefore, in this book, each page shows answers from one person in a slightly different order as a human, in between and an animal.