JULIA KANARKOWSKA

I ROK, II STOPIEŃ
EDUKACJA ARTYSTYCZNA
W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

CZŁOWIEK-ZWIERZĘ

Praca polegała na przeprowadzeniu badania statystycznego (wstępny projekt), którego celem było rozpoznanie zmian zachodzących w relacji między człowiekiem a zwierzętami domowymi w czasie pandemii koronawirusa.

HUMAN-ANIMAL

The work was based on a statistical study (preliminary project), whose purpose was to recognize changes in the relationship between humans and domestic animals during the coronavirus pandemic.