STEPHANYA ABBASOVA

II ROK, II STOPIEŃ
ART EDUCATION AND CURATORIAL STUDIES
STUDY IN ENGLISH

CZŁOWIEK-ZWIERZĘ

Celem warsztatów jest zachęcenie uczestników do refleksji nad naszym światem jako całością oraz ukazanie wzajemnych połączeń między wszystkim, co nas otacza. Zwrócenie uwagi na fascynującą i hipnotyzującą różnorodność gatunków żyjących wokół nas, których jesteśmy częścią – jesteśmy jednym z nich, jesteśmy cudowni na swój sposób i należymy do tej planety, jak wszystko inne. Jednak kim naprawdę jesteśmy? Skąd pochodzimy? Czy ludzie są ludźmi? Bardziej wyjątkowi, niż inne stworzenia? Czy istnieje sposób, aby uczynić nas lepszymi?

CZŁOWIEK-ZWIERZĘ

The aim of the workshop is to make the participants reflect and contemplate about our world as the whole, about the interconnection of everything around us, of the fascination we can get looking at the mesmerizing variety of species living around us, and we are one of these species, we are wonderful in our own way and we belong to this planet as much as anything else. What are we indeed? Where do we come from? Are human beings any more special than other creatures and is there a way to make us better?